djelatnost DJELATNOST


 

  • PROJEKTIRANJE HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA,
    PROMETNICA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
  • STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM OBJEKATA
    KANALIZACIJE I VODOOPSKRBE, PROMETNICA,
    OBALOUTVRDA I OBJEKATA VISOKOGRADNJE