REGULACIJE REFERENCE


STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA CESTA

 • Izgradnja ceste Poljica-Vrsine, Općina Marina
 • Izgradnja ceste Najevi-Gustirna, Općina Marina
 • Izgradnja ceste Rastovac-Gustirna, Općina Marina
 • Izgradnja prometnice Rimski put – Grad Kaštela
 • Rekonstrukcija cesteGrohote - Nečujam, Općina Šolta
 • Rekonstrukcija ŽC 6137 - Stara Kaštelanska cesta, Grad Kaštela
 • Izgradnja L-67058 Rudinska cesta – Grad Kaštela
 • Izgradnja ceste Vrlika - Maovice
 • Rekonstrukcija županijskih cesta ŽC 6112 i ŽC 6091 s priključkom na autocestu Zagreb-Split-Dubrovnik
 • Modernizacija LC67134, ŽC6166, LC67130
 • Modernizacija ceste Omiš-Zadvarje-Pavića most
 • Izgradnja ceste Poljica-Zagvozd
 • Zaobilaznica Donjeg Prološca
 • Obilaznica Visa
 • Modernizacija ceste Gornje Maovice – Štikovo
 • Rekonstrukcija ceste Marina-Gustirna-Rastovac
 • Izgradnja ceste Marina-Vinišće
 • Održavanje L 67020 - Primorski Dolac
 • Izgradnja ceste do turističke zone V. Borovica – Općina Marina

PROJEKTIRANJE

REGULACIJE VODOTOKA
VODOOPSKRBA
SUSTAVI  ZA NAVODNJAVANJE
PROMETNICE S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM
KANALIZACIJA
URBANISTIČKI  PLANOVI

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

IZGRADNJA KANALIZACIJE
IZGRADNJA VODOVODA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA CESTA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA GRADSKIH ULICA
IZGRADNJA OBALA I OBALOUTVRDA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OSTALI RADOVI