REGULACIJE REFERENCE


STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

IZGRADNJA OBALA I OBALOUTVRDA

  • Izgradnja rive u Vranjicu, Grad Solin
  • Uređenje obale Poždorine u Kaštel Kambelovcu, Grad Kaštela
  • Izgradnja obalnog zida uz kulu Fortica u Kaštel Štafiliću, Grad Kaštela
  • Izgradnja obalnog zida na plaži u Kaštel Starom, Grad Kaštela
  • Izgradnja obalnog zida u Kaštel Novom, Grad Kaštela

PROJEKTIRANJE

REGULACIJE VODOTOKA
VODOOPSKRBA
SUSTAVI  ZA NAVODNJAVANJE
PROMETNICE S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM
KANALIZACIJA
URBANISTIČKI  PLANOVI

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

IZGRADNJA KANALIZACIJE
IZGRADNJA VODOVODA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA CESTA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA GRADSKIH ULICA
IZGRADNJA OBALA I OBALOUTVRDA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OSTALI RADOVI