REGULACIJE REFERENCE


STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

IZGRADNJA KANALIZACIJE

 • Izgradnja oborinske kanalizacije naselja Kaštel Gomilica – Grad Kaštela
 • Izgradnja oborinske kanalizacije naselja Kaštel Kambelovac – Grad Kaštela
 • Izgradnja kanalizacije Rimski put, Kaštel Sućurac – Grad Kaštela
 • Kanalizacijska mreža dijela naselja Grljevac, Općina Podstrana
 • Fekalna kanalizacija Perun-Strožanac, Općina Podstrana
 • Glavni kolektor fekalne kanalizacije Mravinci, Grad Solin
 • Izgradnja dijela Podsustava Trogir Kanalizacijskog sustava Kaštela-Trogir – I. faza, Agencija EKO Kaštelanski zaljev
 • Fekalna kanalizacija dijela naselja Mravinci južno od ulice Marovića put, Grad Solin
 • Fekalna kanalizacija na Mejašima, Grad Split
 • Izgradnja Kanalizacijskog sustava Split-Solin, Fekalna kanalizacija mjesta Dugopolje i Klis, Dionice I. i II , Agencija EKO Kaštelanski zaljev
 • Kanalizacija Duilovo, Grad Split
 • Kanalizacija u ulici Mažuranićevo šetalište u Splitu
 • Kanalizacija u Karlovačkoj ulici u Splitu
 • Priključak Banovine na kanalizacijsku mrežu, Grad Split
 • Kanalizacija dijela Žnjana – Jug, Grad Split
 • Kanalizacija obalnog kolektora Žnjana, Grad Split
 • Kanalizacijski kolektor u Glagoljaškoj ulici, Grad Split
 • Kanalizacija u Mandićevoj ulici, Grad Split
 • Sanacija obalnog kolektora u Kaštel Novom, Grad Kaštela
 • Kanalizacija Put Vučipolja, Općina Podstrana
 • Kanalizacija Kaštelančićeva ulica, Općina Podstrana
 • Kanalizacija Kokočevica, Općina Podstrana
 • Javna rasvjeta u Kaštelančićevoj ulici, Općina Podstrana
 • Kanalizacija ulice Put Budeševa, Općina Podstrana
 • Kanalizacija Hercegovačka ulica, Općina Podstrana
 • Kanalizacija u ulici Poljičkih knezova, Općina Podstrana
 • Kanalizacija u ulici Ratnih žrtava, Općina Podstrana
 • Kanalizacija u ulici Mile Gojsalić, Općina Podstrana
 • Izgradnja Kolektora K 3.4.' Seget Donji – I/1 Faza, Agencija EKO Kaštelanski zaljev

PROJEKTIRANJE

REGULACIJE VODOTOKA
VODOOPSKRBA
SUSTAVI  ZA NAVODNJAVANJE
PROMETNICE S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM
KANALIZACIJA
URBANISTIČKI  PLANOVI

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

IZGRADNJA KANALIZACIJE
IZGRADNJA VODOVODA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA CESTA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA GRADSKIH ULICA
IZGRADNJA OBALA I OBALOUTVRDA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OSTALI RADOVI