REGULACIJE REFERENCE


PROJEKTIRANJE              

URBANISTIČKI  PLANOVI -  OBJEKTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

  • UPU Vojskovo - Grad Omiš - vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija
  • UPU Pisak - Grad Omiš - vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija
  • UPU Čelina - Grad Omiš - vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija
  • UPU Marušići - Grad Omiš - vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija
  • UPU Medići - Grad Omiš - vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija
  • UPU Mimice - Grad Omiš - vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija
  • UPU Ruskamen - Grad Omiš - vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija

PROJEKTIRANJE

REGULACIJE VODOTOKA
VODOOPSKRBA
SUSTAVI  ZA NAVODNJAVANJE
PROMETNICE S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM
KANALIZACIJA
URBANISTIČKI  PLANOVI

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

IZGRADNJA KANALIZACIJE
IZGRADNJA VODOVODA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA CESTA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA GRADSKIH ULICA
IZGRADNJA OBALA I OBALOUTVRDA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OSTALI RADOVI