REGULACIJE REFERENCE


STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

  • Izgradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture Grada Kaštela
  • Izgradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture Grada Solina     
  • Izgradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture Grada Splita
  • Izgradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture Općine Dugopolje
  • Izgradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture Općine Marina
  • Izgradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture Općine Muć
  • Izgradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture Općine Podstrana
  • Izgradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture Općine Prgomet
  • Izgradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture Općine Primorski Dolac
  • Izgradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture Općine Seget

PROJEKTIRANJE

REGULACIJE VODOTOKA
VODOOPSKRBA
SUSTAVI  ZA NAVODNJAVANJE
PROMETNICE S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM
KANALIZACIJA
URBANISTIČKI  PLANOVI

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

IZGRADNJA KANALIZACIJE
IZGRADNJA VODOVODA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA CESTA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA GRADSKIH ULICA
IZGRADNJA OBALA I OBALOUTVRDA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OSTALI RADOVI